Grindgroeve in Gravenweg/ Haanveld

HaanveldDe bewoners van het Waubacherveld werden enkele maanden geleden opgeschrikt met de informatie dat de firma L’Ortye voornemens was een grind/ zandgroeve te gaan exploiteren in het Haanveld gemeente Landgraaf, grenzend aan de Gravenweg. Bewoners maakten zich zorgen om dit initiatief omdat dit het woongenot ernstig zou aantasten. 

Spontaan heeft zich een bewonersgroep Waubacherveld gevormd die vanwege het uitblijven van informatie, hun zorgen over mogelijk verlies van landschapskwaliteit, geluid, stofoverlast en een toename van verkeer, vragen heeft gesteld aan de fa L’Ortye en de Gemeentebesturen van Landgraaf en Kerkrade. 

Read more

Alzheimer Café Parkstad

AlzheimerIn het Alzheimer Café Parkstad komen mensen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden om informatie te krijgen, te delen en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Elke bijeenkomst wordt ook een vooraf vastgesteld thema besproken.

Het onderwerp van deze Alzheimercafé-avond is: intimiteit en seksualiteit in relatie tot dementie.

Read more

Speeltuin Eendracht geopend

speeltuin 2Afgelopen zaterdag opende speeltuin Eendracht op De Bossen reeds de poorten van haar speeltuin als gevolg van het mooie weer. De  gebruikelijke, officiële opening zal plaatsvinden op Paaszaterdag 20 april om 12.00 uur. Bij deze officiële opening vindt dan ook weer het traditionele eierrapen plaats onder toeziend oog van de Paashaas, die na het vinden van de eieren nauwgezet het ‘eiertietsj gevecht’ van de kids zal volgen. Voor de grote kinderen is er een lekker bakkie koffie en stukje cake. De jaarkaarten kunnen vanaf nu reeds gekocht worden en zijn geldig in alle speeltuinen in Kerkrade.

Read more

Afscheid

Na 28 jaar intramurale zorg met veel verschillende taken gaat Monique Cox een switch maken. Afgelopen week nam Monique afscheid van dit Eygelshovense wijkzorgcentrum van Meander. Op woensdag 27 maart vond er een afscheidsfeest van, verbaal begeleid doo…

Read more

Vragen Ontginning Gravenweg DEEL 2.

LOGOOnsKekradeGeacht College,

Onlangs hebben wij al artikel 38-vragen gesteld m.b.t. de mogelijk toekomstige afgravingen aan de overkant van de Gravenweg te Eygelshoven (Haanveld). Hier zou de firma L’Ortye voornemens zijn toekomstig mogelijk grind- en zandafgravingen te gaan uitvoeren, op Landgraafs (of provinciaal?!) grondgebied, mede als IBA-project.

Read more

Bloemschikken

1914 bloemschikkenOp vrijdag 12 april vindt er in het restaurant van wijkzorgcentrum Laethof een bloemschiksessie plaats van Danny’s Bloemen met als thema, hoe kan het anders, Pasen. Deelnemers kunnen zich vóór vrijdag 5 april hiervoor opgeven in het restaurant.

Read more