Boek over gebruiken van vroeger

22580

Vanaf augustus zijn regionale gebruiken en gewoonten van vroeger terug te lezen in een boek. Het boekt is samengesteld door de dialectgroep van de heemkundevereniging uit Brunssum.

In het boekwerk staat een opsomming van oude gebruiken en gewoonten zoals deze in de vorige eeuw in en rond Brunssum algemeen bekend waren. De omschrijvingen zijn in het Nederlands op papier gezet en de belangrijkste woorden zijn ook vertaald in het dialect.

Het boekje is door Jan Halmans uit Brunssum voorzien van illustraties. De samenstellers van het boek vonden het opvallend hoeveel invloed de katholieke kerk heeft gehad op het leven in deze regio.

Het boekje is vanaf 1 augustus verkrijgbaar bij het Heemkunde-lokaal aan de Prins Hendriklaan 382 in Brunssum.

 

Lees het hele bericht.